എസ്‌കെ‌എഫ് പമ്പ് ഘടകം

ഉത്പന്നം: എസ്‌കെ‌എഫ് പമ്പ് ഘടകം
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രയോജനം:
1. SKF ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഗ്രീസ് പമ്പിനുള്ള പമ്പ് ഘടകം
2. എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രെഡ്, 1 വർഷത്തെ പരിമിത വാറന്റി
3. പമ്പ് മൂലകത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഫിറ്റ്നസ്, ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നു

SKF പമ്പ് എലമെന്റ് ആമുഖം

പമ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി എസ്കെഎഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഗ്രീസ് പമ്പിന്റെ മൂലകത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനാണ് എസ്കെഎഫ് പമ്പ് എലമെന്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഓരോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പോയിന്റിലേക്കും ലൂബ്രിക്കന്റ് എത്തിക്കുന്നതിനോ ഓരോ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പൈപ്പുകളിലേക്കും ഗ്രീസോ എണ്ണയോ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനോ പമ്പ് ഘടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത ഫ്ലോ റേറ്റ് ഉള്ള നിരവധി പമ്പ് ഘടകങ്ങളും സ്‌പ്രിംഗ് പിസ്റ്റൺ റിട്ടേൺ ഉള്ളതോ സ്‌പ്രിംഗ് ഇല്ലാതെയും പൊസിഷൻ പിസ്റ്റൺ ഓടിക്കുന്നതോ ആയ രണ്ട് തരം SKF പമ്പ് എലമെന്റുകളും ഉണ്ട്.

സ്പ്രിംഗ് ഉള്ള SKF പമ്പ് എലമെന്റാണ് പല വർക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും കൂടുതലും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലമെന്റ്, എന്നാൽ സ്പ്രിംഗ് ഇല്ലാതെയും പിസ്റ്റൺ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്തോടുകൂടിയതും വളരെ തണുപ്പുള്ള (-30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെ) പോലെയുള്ള അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തന പരിതസ്ഥിതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന വിസ്കോസിറ്റി ലൂബ്രിക്കേഷൻ അവസ്ഥ

SKF പമ്പ് എലമെന്റ് ഓർഡറിംഗ് കോഡ്

എച്ച്എസ്-എസ്.കെ.എഫ്.പി.ഇ.എൽ-M*
(1)(2)(3)(4)

(1) നിര്മാതാവ് = ഹഡ്‌സൺ ഇൻഡസ്ട്രി
(2) എസ്.കെ.എഫ്.പി.ഇ.എൽ = സ്ക്ഫ് പമ്പ് ഘടകം
(3) എം ത്രെഡഡ് = മ്ക്സനുമ്ക്സക്സക്സനുമ്ക്സ
(4) * = കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്

SKF പമ്പ് എലമെന്റ് അളവുകൾ

SKF പമ്പ് എലമെന്റ് അളവുകൾ